Wolontariuszu, pamiętaj!

1. Wolontariusz pamięta, że wolontariat to bezinteresowna pomoc tym, którzy tego potrzebują.
2. Poprzez prace wolontaryjne rozumie się stałą pomoc osobom niepełnosprawnym, systematyczną pomoc w nauce kolegom i koleżankom, udział w akcjach charytatywnych (działania na rzecz gdańskiego hospicjum, WOŚP, schroniska dla zwierząt i innych).
3. Każdy kandydat na wolontariusza musi zgłosić swoją gotowość niesienia pomocy innym opiekunowi wolontariatu podając konkretny rodzaj i plan zajęć. Tylko zgłoszone działania zostaną zatwierdzone przez wicedyrektora szkoły.
4. Wolontariusz musi prowadzić dzienniczek zajęć, gdzie odnotowane będą dzień i czas odbytych działań wolontaryjnych potwierdzone przez osobę je nadzorującą (np. nauczyciela).

Pola Nadziei 2022

W dniu 03.04.2022 r. odbyła się kwesta wolontariuszy naszej szkoły w Kampanii Pola Nadziei, w której uczniowie propagując działania społeczne zwiększali świadomość potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy […]

Spotkanie wolontariatu organizowane przez CEN

W dniu 29.11.2021 r. odbyło się gdańskie spotkanie wolontariatu szkolnego organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. ZSO nr 10 było reprezentowane przez przedstawicieli koła wolontariatu. […]
pola-nadziei

Pola Nadziei na Pomorzu 2021

Ruszyła największa wspólnej akcji 7 pomorskich hospicjów – Pola Nadziei na Pomorzu 2021. Niestety, ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich, odbędzie się wirtualnie. Nasi wolontariusze – […]

Nasi uczniowie wolontariuszami w „Polach Nadziei 2019”

W niedzielę, 07.04.2019r. uczniowie z naszej szkoły, pod opieką nauczycieli, wzięli udział w „Polach Nadziei 2019”, w trakcie których, w cudownie wiosennym i słonecznym Parku Reagana […]

Nasi uczniowie wolontariuszami w „Polach Nadziei”

W niedzielę, 22.04.2018r. uczniowie z naszej szkoły, pod opieką nauczycieli, wzięli udział w „Polach Nadziei”, w trakcie których, w Parku Regana, zbierali środki na rzecz Hospicjum […]
wolont

Podziękowanie

Szanowni Państwo, na ręce wszystkich rodziców, którzy wzięli udział w naszej akcji charytatywnej składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy za hojność, otwarte serca i gotowość niesienia pomocy potrzebującym […]