Obiekt szkolny usytuowany w pobliżu morza, dostosowany jest do potrzeb zarówno uczniów sprawnych jak i niepełnosprawnych (windy, podjazdy). Posiadamy nowoczesną halę sportową (sale rehabilitacyjne, gimnastyki korekcyjnej, zajęć tanecznych, siłownię), gabinety do rewalidacji, specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniem słabo widzącym i niewidomym, prowadzimy terapię Tomatisa, posiadamy nowoczesne pracownie komputerowe, sale
z tablicami i projektorami multimedialnymi, oraz szkolny radiowęzeł. W naszej placówce uczniowie mogą skorzystać z domowych obiadów w szkolnej stołówce. Dodatkowo zdrowe produkty spożywcze można nabyć w szkolnym sklepiku.

 

Mamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Młodzież może rozwijać swoje zainteresowania biorąc udział w zajęciach kół : fotograficznym, filmowym, teatralnym, językowym, łamigłówek i gier logicznych, warsztatach plastycznych (rzeźba, grafika, fotografia), Klubie Młodego Badacza (zajęcia z geologii, meteorologii, astronomii), wyjazdach na Euroweek, udziale w projekcie Erasmus + (wymiany międzynarodowe), zajęciach rozwijających kreatywność (Odyseja Umysłu) oraz zajęciach sportowych z licencjonowanymi trenerami i profesjonalnymi instruktorami: piłki ręcznej, tenisa stołowego, cheerleaders, unihokeja, piłki siatkowej i lekkoatletyki

 

Uczniowie biorą udział w akcjach społecznych i charytatywnych oraz w wielu projektach edukacyjnych. Współpracujemy z Uniwersytetem Gdańskim. Corocznie organizujemy konkurs kuratoryjny pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska „Gdańsk miastem przyjaznym dla niepełnosprawnych”.
O przyjazną atmosferę na zajęciach dba profesjonalna kadra pedagogów, psychologów oraz nauczycieli wspomagających pracujących w klasach integracyjnych. Uczniowie objęci są stałą opieką pielęgniarki oraz mogą korzystać z zajęć z pedagogiem i psychologiem.