• 1994
  Dnia 15.06.1994 r. do konkursu na stanowisko dyrektora nowo wybudowanej szkoły tj. Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 5 w Gdańsku – Brzeźnie, w skład którego miały wejść szkoła podstawowa i przedszkole stanęła pani mgr Maria Siemińska. Koncepcja szkoły zakładała edukację uczniów sprawnych wraz z niepełnosprawnymi.
 • 1994
  06.11.1994 r. – rozpoczęło działalność Przedszkole nr 44
 • 1995
  01.09.1995 r. rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 18. W 1996 r. przy Zespole Kształcenia i Wychowania nr 5 powstaje koncepcja Liceum Zawodowego kształcącego młodzież w kierunku pracownik administracyjno – biurowy.
 • 1997
  01.09.1997 r. naukę w Liceum Zawodowym nr 2 rozpoczęli pierwsi uczniowie. W tym czasie Zespołowi Uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano nazwę Zespół Kształcenia i Wychowania nr 5 i Liceum Zawodowe nr 2.
 • 1999
  25.03.1999 r. – Uchwałą Rady Miasta Gdańska utrzymano istnienie placówki jako Zespołu szkół o charakterze integracyjnym.
 • 1999
  01.09.1999 r. wyłączono z Zespołu Przedszkole nr 44, a włączono Gimnazjum nr 13 i Liceum Ekonomiczne. Zespołowi nadano nazwę – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1.
 • 1999
  01.09.1999 r. powołano Liceum Ekonomiczne, które zakończyło swoją działalność 31.08.2005 r. Dnia 31.08.2002 r. zakończyło działalność Liceum Zawodowe nr 2.
 • 2002
  01.09.2002 r. powołano Liceum Profilowane – pierwsi jego absolwenci zdawali egzamin maturalny w maju 2005 r.
 • 2005
  21.10.2005 r. Uchwałą Rady Miasta Gdańska Zespołowi nadano imię Eugeniusza Kwiatkowskiego. Tegoż dnia wręczono szkole sztandar ufundowany przez Prezydenta Miasta Gdańska oraz całą społeczność szkolną. 21.10.2005 r. oddano do użytku nowo wybudowany obiekt sportowy (sale gimnastyczne, rehabilitacyjne, korekcyjne oraz boiska sportowe).
 • 2006
  01.09.2006 powołano XXIII Liceum Ogólnokształcące.
 • 2007
  W latach 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r. dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1 była pani mgr Ewa Szymska.
 • 2012
  Od 01.09.2012 r. do 30.09.2016 - funkcję dyrektora pełniła mgr Dorota Kamińska – Szewczyk.
 • 2015
  Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 30.03.2015 r. Zespołowi nadano nazwę – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 18, Gimnazjum nr 13 oraz XXIII Liceum Ogólnokształcące.
 • 2016
  Od 01.10.2016 r. - dyrektorem została mgr Aleksandra Masalon.
 • 2018
  W skład ZSO nr 10 dołączyło Przedszkole nr 44.