Obiekt szkolny usytuowany w pobliżu morza, dostosowany jest do potrzeb zarówno uczniów sprawnych jak i niepełnosprawnych (windy, podjazdy). Posiadamy nowoczesną halę sportową (sale rehabilitacyjne, gimnastyki korekcyjnej, zajęć tanecznych, siłownię), gabinety do rewalidacji, specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniem słabo widzącym i niewidomym, prowadzimy terapię Tomatisa, posiadamy nowoczesne pracownie komputerowe, sale z tablicami i projektorami multimedialnymi, oraz szkolny radiowęzeł. W naszej placówce uczniowie mogą skorzystać z domowych obiadów w szkolnej stołówce. Dodatkowo zdrowe produkty spożywcze można nabyć w szkolnym sklepiku.

Mamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Młodzież może rozwijać swoje zainteresowania biorąc udział w zajęciach kół : fotograficznym, filmowym, teatralnym, językowym, łamigłówek i gier logicznych, warsztatach plastycznych ( rzeźba, grafika, fotografia ), Klubie Młodego Badacza ( zajęcia z geologii, meteorologii, astronomii ), wyjazdach na Euroweek, udziale w projekcie Erasmus + (wymiany międzynarodowe), zajęciach rozwijających kreatywność ( Odyseja Umysłu) oraz zajęciach sportowych z licencjonowanymi trenerami i profesjonalnymi instruktorami: piłki ręcznej, tenisa stołowego, cheerleaders, unihokeja, piłki siatkowej i lekkoatletyki

Uczniowie biorą udział w akcjach społecznych i charytatywnych oraz w wielu projektach edukacyjnych. Współpracujemy z Uniwersytetem Gdańskim. Corocznie organizujemy konkurs kuratoryjny pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska „Gdańsk miastem przyjaznym dla niepełnosprawnych”. O przyjazną atmosferę na zajęciach dba profesjonalna kadra pedagogów, psychologów oraz nauczycieli wspomagających pracujących w klasach integracyjnych. Uczniowie objęci są stałą opieką pielęgniarki oraz mogą korzystać z zajęć z pedagogiem
i psychologiem.