Misja Zespołu

Wychowanie dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka przygotowanego do osiągania sukcesów w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, który:

 • posiada wiele umiejętności i wiedzę,
 • jest aktywny społecznie, samodzielny i otwarty na zmiany,
 • posiada pasje i zainteresowania,
 • jest tolerancyjny, szanuje inności, jest empatyczny.

 

Wizja Zespołu

 1. Szkoła obejmująca opieką dzieci od wieku przedszkolnego, poprzez szkołę podstawową aż do ukończenia liceum, gdzie  starsi uczniowie są przykładem dla młodszych.
 2. Szkoła kształcąca dzieci pełno- i niepełnosprawne, propagująca idee integracji, tolerancji i humanitaryzmu.
 3. Szkoła nowoczesna, innowacyjna, poszukująca nowych rozwiązań pedagogicznych i organizacyjnych, posiadająca dobrze wyposażoną bazę szkolną
 4. Szkoła, w której zatrudnieni są wykwalifikowani nauczyciele, kompetentni pracownicy administracji, zaangażowani pracownicy  obsługi, którzy starają się tworzyć klimat zaufania i współpracy, a do rozwiązywania problemów stosują metodę dialogu i negocjacji
 5. Szkoła, w której każdy uczeń może rozwijać swoje talenty, zainteresowania i uzdolnienia, budować wiarę we własne siły i możliwości.
 6. Szkoła dostosowująca wymagania do indywidualnych możliwości uczniów, wspierająca ich we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju.
 7. Szkoła, w której każdy uczeń czuje się bezpieczny i akceptowany przez nauczycieli i rówieśników, a nauczyciel zawsze ma czas dla ucznia, otacza go opieką i pomocą.
 8. Szkoła, w której pracownicy czują się docenieni, mogą wpływać na rozwój i funkcjonowanie placówki, w której panuje atmosfera spokoju i zaufania.
 9. Szkoła, w której rodzice są zaangażowani w funkcjonowanie i rozwój placówki.
 10. Szkoła, która współdziała ze środowiskiem lokalnym, propaguje działalność na rzecz innych, rozwija aktywność społeczną.