DNI WOLNE  od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

 

Lp. Szkoła Podstawowa nr 18 XXIII LO
1.      

15 października

 

15 października

2.      

12 listopada

 

12 listopada

3.      

07 stycznia

 

07 stycznia

4.      

2 maja

 

2 maja

5.      

17 czerwca

 

17 czerwca

 

TERMINY FERII I PRZERW ŚWIĄTECZNYCH

 • zimowa przerwa świąteczna              23.12.2021 r. –  31.12.2021 r.
 • ferie zimowe                                          14.02.2022 r. –  27.02.2022 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna           14.04.2022 r. –  19.04.2022 r.

 

DNI WOLNE Z TYTUŁU ŚWIĄT KOŚCIELNYCH I PAŃSTWOWYCH:

 1. Święto Zmarłych – 01 listopada 2021 r.
 2. Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r.,
 3. Trzech Króli- 06 stycznia 2022 r.,
 4. Święto Pracy – 01 maja 2022 r.,
 5. Święto Konstytucji 3-go maja- 3 maja 2022 r.,
 6. Boże Ciało- 16 czerwca  2022 r.

Terminy egzaminów zewnętrznych:

Terminy egzaminu ósmoklasisty

 • Język polski – 24 maja 2022 r.
 • Matematyka – 25 maja 2022 r.
 • Język obcy nowożytny –  26 maja 2022 r.

Termin egzaminu maturalnego:

 • Egzamin pisemny – 4  maja – 23 maja 2022 r.

Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2021/22

 • I półrocze 01.09.2021 r. – 01.2022 r.       
 • II półrocze 10.01.2022 r. – 24.06.2022 r.

Termin egzaminów klasyfikacyjnych: nie później niż do 5.06.2022 r.

Terminy egzaminów poprawkowych: ostatni tydzień sierpnia 2022 – do 31 sierpnia

Termin informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniach za I i  II półrocze:

 • na 2 tygodnie przed radą klasyfikacyjną – 06.12.2022r.
 • na 2 tygodnie przed klasyfikacją roczną –29.03.2022 r. dla klas III LO
 • na 2 tyg. przed klasyfikacją roczną – 23.05.2022 r.

Wystawianie ocen:

 • za I półrocze do – 21.12.2022 do godz. 1200
 • za cały rok szkolny w kl. III LO do 13.04.2022r. do godz. 1200
 • pozostałe klasy LO, SP do 9.06.2022 r. do godz. 1200