1. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO – KALENDARZ SZKOLNY
 • Termin rozpoczęcia roku szkolnego 09.2019 r.
 • Termin zakończenia roku szkolnego 26.06.2020 r.
 • Termin zakończenia klas III LO 24.04.2020 r.
 1. TERMINY FERII I DNI WOLNYCH:
 • zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019 r. –  31.12.2019 r.
 • ferie zimowe 13.01.2020 r. –  26.01.2020 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna 9.04.2020 r. –  14.04.2020 r.
 1. DNI WOLNE od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp. Szkoła Podstawowa nr 18 XXIII LO
1.       

14 października

 

14 października

2.       

31 października

 

31 października

3.       

21 kwietnia

 

04 maja

4.       

22 kwietnia

 

05 maja

5.       

23 kwietnia

 

06 maja

6.       

12 czerwca

 

12 czerwca

 4.  DYŻURY W DNIACH WOLNYCH od zajęć  dydaktycznych -organizacja  zajęć opiekuńczych  w świetlicy szkolnej

 

dzień Dyżur dyrekcji Godz. 8.00-11.00 11.00-14.00
14.10.2019 Wicedyrektor

Beata Witek

D. Gohra

O. Hewelt – Świerczek

D. Broda

E. Miller

31.10.2019 Wicedyrektor

Anna Wilhelm

A. Staniszewska

I. Czajkowska

M. Piwowarska

A. Ćwikowska

12.06.2020 Wicedyrektor

Anna Urbańska – Betlej

J. Malinowska

M. Osypiuk

A. Pisarewicz

M. Bociąg

 

 1. ŚWIETA KOŚCIELNE I PAŃSTWOWE:
 1. Święto Zmarłych – 01 listopada 2019 r.
 2. Święto Niepodległości – 11 listopada 2019 r.,
 3. Trzech Króli- 06 stycznia 2020 r.,
 4. Święto Pracy – 01 maja 2020r.,
 5. Święto Konstytucji 3-go maja- 3 maja 2020 r.,
 6. Boże Ciało- 11 czerwca  2020 r.

  

 1. EGZAMINY ZEWNĘTRZNE:

A. Terminy egzaminu ósmoklasisty

 • część humanistyczna –    21 kwietnia 2020 r.
 • część matematyczno-przyrodnicza –   22  kwietnia 2020 r.
 • język obcy nowożytny –  23  kwietnia 2020 r.

B. Termin egzaminu maturalnego:

 • Egzamin pisemny – 4  maja – 21 maja 2020 r.
 • Egzamin ustny –    7 maja 2020 –  22 maja 2020 r.

 

 1. TERMINY WYNIKAJĄCE Z SYSTEMU OCENIANIA W SZKOLE:
 1. I półrocze 02.09.2019 r. –  10.01.2020 r.       II półrocze 11.01.2020 r. – 26.06.2020 r.
 2. Termin egzaminów klasyfikacyjnych: nie później niż do 16.06.2020 r.
 3. Terminy egzaminów poprawkowych: ostatni tydzień sierpnia 2020 – do 31 sierpnia
 4. Termin informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych  i nieklasyfikowaniach za I półrocze:
 • na 2 tygodnie  przed radą klasyfikacyjną – 06.12.2019 r.
 • na 2 tygodnie przed klasyfikacją roczną – 30.03.2020 r. dla klas III LO
 • na 2 tyg. przed klasyfikacją roczną –  01.06.2020 r.

8 .Wystawianie ocen:

 • za I półrocze do – 20.12.2019  do godz. 1200
 • za cały rok szkolny w kl. III LO do 17.04.2020r. do godz. 1200
 • pozostałe klasy LO, SP do 15.06.2020 r. do godz. 1200