DYREKTOR

ALEKSANDRA MASALON

WICEDYREKTORZY

AGATA ĆWIKOWSKA – KLASY IV-VIII SP i LO

BEATA WITEK – INTEGRACJA I KLASY O-III SP

ANNA URBAŃSKA – PRZEDSZKOLE NR 44