W ZSO nr 10 dla uczniów niepełnosprawnych prowadzone są zajęcia rehabilitacji indywidualnej. Lekcje te prowadzą p. Anna Farasiewicz i p. Aneta Zaparty. Na zajęciach realizowany jest indywidualny program usprawniania ruchowego przygotowany dla uczniów sprawnych inaczej. Metody wykorzystywane
w pracy to: PNF, elementy aktywnej rehabilitacji, elementy sportów osób niepełnosprawnych tzn.: koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, lekka atletyka, boccia.

Uczniowie niepełnosprawni uczestniczą w zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych, wychodzą na dodatkowe zajęcia np.: łucznictwo, ścianka wspinaczkowa, żeglarstwo.