ZSO nr 10 od początku swojego istnienia, czyli od ponad 20 lat, jest placówką integracyjną, co oznacza, że wraz z uczniami pełnosprawnymi kształcą się
w niej, na wszystkich poziomach edukacyjnych – Przedszkole nr 44, Szkoła Podstawowa nr 18, XXIII LO, ich niepełnosprawni rówieśnicy.

Za nasz wielki atut można uznać klasy integracyjne, charakteryzujące się tym, iż są one mało liczne (do 20 uczniów, w tym 3-5 z niepełnosprawnością),
na zajęciach obecnych jest dwóch pedagogów- nauczyciel prowadzący oraz wspierający, stosowane są różnorodne formy i metody pracy, odpowiednio dobrane do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niezwykle ważnym aspektem istnienia klasy integracyjnej jest fakt, że uczniowie pełnosprawni integrują się w niej z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się szacunku, empatii, tolerancji.

Nasi podopieczni biorą udział w różnorodnych, licznych, dodatkowych zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów: rewalidacja indywidualna, rehabilitacja ruchowa, terapia logopedyczna, zajęcia z brajla, komunikacja alternatywna.

Warto nadmienić, iż dysponujemy bardzo nowoczesną i kompleksowo wyposażoną pracownią dla uczniów niewidomych oraz słabo widzących oraz bogato wyposażoną salą do rehabilitacji. Dodatkowo należy podkreślić, że wszystkie pracownie przeznaczone do specjalistycznych zajęć terapeutycznych wyposażone są w liczne pomoce dydaktyczne.

Naszym uczniom niepełnosprawnym zapewniamy również udogodnienia architektoniczne: podjazd, dwie windy, toalety wyposażone w poręcze i uchwyty, automatyczne drzwi wejściowe do szkoły otwierane na fotokomórkę.

Dużą pomocą dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy mieszkają w odległych od szkoły zakątkach Gdańska, jest fakt, że dostosowany dla nich bus dowozi ich na zajęcia, a po ich zakończeniu do domu.

Koniecznie w tym miejscu należy podkreślić, że niepełnosprawni uczniowie z naszej szkoły biorą udział w licznych wyjściach, zawodach i konkursach,
w których godnie reprezentują ZSO nr 10, odnoszą sukcesy, zdobywają nagrody, co jest dla nas ogromnym powodem do dumy.

Warto tutaj dodać, że nasza placówka od ponad 20 lat jest organizatorem konkursu „Gdańsk Miastem Przyjaznym dla Niepełnosprawnych”, którego nadrzędnym celem jest popularyzowanie idei integracji oraz podnoszenie świadomości dotyczącej sytuacji osób niepełnosprawnych.

Należy również nadmienić, że ZSO nr 10 jest organizatorem paraolimpiady sportowej, w roku szkolnym 2014/2015 odbyła się ona u nas po raz pierwszy
i okazała się ogromnym sukcesem.

Reasumując, wszystkie powyższe czynniki składają się na fakt, że nasza szkoła jest placówką niezwykle przyjazną, bezpieczną i profesjonalnie przygotowaną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Staramy się im codziennie wszczepiać wiarę w to, że bariery są po to, aby je pokonywać, że nigdy nie należy się poddawać…