Zajęcia pozalekcyjne – 2019/2020

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa Rodzaj  zajęć Termin Prowadzący
2b, 3b ZAJĘCIA KULINARNE Czwartek 6,7 godz. lekcyjna – 2x w miesiącu Partyka Alicja

Staniszewska Anna

Gohra Danuta

4b,5b,6c WARSZTATY TEATRALNO – FILMOWE 1x w miesiącu Hewelt – Świerczek Olga
7- 8 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI Poniedziałek 14.25- 15.10

Środa 14.25 – 15.10 (7c)

Jankowska – Draws Anna
2 -3  

KOŁO PRZYRODNICZE

Środa 12.30 – 13.30 Wypustek Beata
1-3 ZAJĘCIA MATEMATYCZNE Z KLOCKAMI LEGO Środa 12.20 – 14.15 Hinc Grażyna
1-3 ZAJĘCIA MATEMATYCZNE Z KLOCKAMI LEGO Wtorek 8.00 – 9.35 Wrzask Bożena
4 – 5  

KOŁO CHEMICZNE

Czwartek 13.15 Konieczyńska Aleksandra
7 KOŁO MATEMATYCZNE Środa 13.35 Kontek Anna
4 -5 ZAJĘCIA KULTUROZNAWCZE Z J. ANGIELSKIM Sobota 1x w miesiącu 9.00 -12.00 Broda Dominika

Piwowarska Magdalena

Brzoskowska Wioleta

7 -8 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z INFORMATYKI Czwartek 15.10 Czopek – Zięba Anna
7 – 8 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z CHEMII Wtorek 14.20 Osypiuk Maria
8a ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI Wtorek 13.20 Maziarz Beata
8a ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU – MATEMATYKA Wtorek 14.25 Maziarz Beata
1-3 WARSZTATY ARTYSTYCZNE Wtorek 3 i 4 godz. lekcyjna Kowalska Alicja

Sośniak Grażyna

0 -3 GRY I ZABAWY SPORTOWE Środa 14.20

Wtorek 14.20

Janik Agnieszka
4 – 8 SIATKÓWKA Poniedziałek 16.00

Czwartek 14.20

Janik Agnieszka
 

0 -1

ZAJĘCIA SPORTOWE

PIŁKA NOŻNA

Czwartek 14.25 – 15.10 Kozłowski Adam
5a,c KOŁO DLA ZDOLNYCH MATEMATYKÓW Poniedziałek 14.25 Kontek Anna
8b ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU – MATEMATYKA Środa 14.20 Kontek Anna
8c ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU – MATEMATYKA Środa 14.25 Gajtkowski Mirosław
1a WARSZTATY PLASTYCZNE Wtorek 14.25 Sośniak Grażyna

Kowalska Alicja

1 – 3 ZAJĘCIA CHEARLEADERS Poniedziałek, środa 14.20 -15.20 Farasiewicz Anna
4 – 6  

ZAJĘCIA CHEARLEADERS

Wtorek, czwartek 14.30 – 16.00 Farasiewicz Anna
8  

ZAJĘCIA CHEARLEADERS

Poniedziałek 16.30 – 18.00

Piątek 17.00 – 18.30

Zelent Anita
3  

PIŁKA RĘCZNA

Czwartek 14.20 – 15.20

Piątek 14.20 – 15.20

Zelent Piotr

Kowalkowski Paweł

5 – 8 KOŁO BIOLOGICZNE  

Środa 13.30

Wilhelm Anna

LICEUM

Klasa Rodzaj  zajęć Termin Prowadzący
1 -2 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA – J. NIEMIECKI Piątek 14.25 – 15.10

Poniedziałek 14.25 -15.10

Domagalska Joanna
1 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI Poniedziałek  14.25- 5.10 Jankowska – Draws Anna
2- 3 WOS – PRZYGOTOWANIE DO MATURY Czwartek 14.25 -15.10 Miłek Marcin
3A PRZYGOTOWANIE DO MATURY – J. NIEMIECKI Piątek 11.25 – 12.10 Wywiórska Katarzyna
3A PRZYGOTOWANIE DO MATURY – HISTORIA Poniedziałek 8.00 Wielgus Alina
1 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z INFORMATYKI Czwartek 15.10 Czopek – Zięba Anna
1 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z CHEMII Wtorek 14.20 Osypiuk Maria
1 -3  

ZAJĘCIA CHEARLEADERS

Poniedziałek 16.30 – 18.00

Piątek 17.00 – 18.30

Zelent Anita
3 PRZYGOTOWANIE DO MATURY – HISTORIA Czwartek 14.30 Witek Beata