Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, harmonogramem i informacjami o rekrutacji do zerówek i klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja do klas 

 „0” i „1” SP 18 

ul. Krasickiego 10 Gdańsk Brzeźno 

na rok szkolny 2021/22 

01 marca (od 12.00) – 12 marca (do 16.00) – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 22 marca o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych

 23 marca – 29 marca (do 16.00) potwierdzenie przez rodzica/opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w szkole

 31 marca o godz. 15.00 – ogłoszenie listy przyjętych

Zasady rekrutacji do SP 18