Rodzice dokonują wpłaty składki odpowiednio 40 PLN (za dziecko) bezpośrednio na rachunek bankowy ubezpieczyciela podany na polisie: 13 1020 1026 2881 0110 1741 0336.
 
Każda z osób która dokona wpłaty na rachunek bankowy ubezpieczyciela zobowiązana jest dostarczyć do szkoły potwierdzenie przelewu i złożyć podpisy na Deklaracji NNW Edukacja – wzór deklaracji w załączeniu.