Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

DATA GODZINA RODZAJ SPOTKANIA
10.09.2019r. 1700 Zebranie informacyjne z wychowawcami klas 0- VI
1800 Zebranie informacyjne z wychowawcami klas VII –VIII                                       
1800 Zebranie informacyjne z wychowawcami klas I – III LO
22.10.2019r.

 

 

 

 

1700 – 1800

1700

 

1730

KONSULTACJE dla rodziców klas SP i LO

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla rodziców klas III LO –

informacja o egzaminie maturalnym (stołówka)

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla rodziców klas VIII SP  –

informacja o egzaminie ósmoklasisty  (stołówka)

 

10.12.2019r. 1700 WYWIADÓWKA- dot. przekazania informacji o zagrożeniach oceną ndst i nkl – LO i klasy VII – VIII SP
1800 WYWIADÓWKA- dot. przekazania informacji o zagrożeniach oceną ndst i nkl – SP I- VI i kl. 0
28.01.2020r. 1700 Zebranie – podsumowanie I półrocza SP 0- VI
1800 Zebranie – podsumowanie I półrocza SP VII – VIII, LO
25.02.2020 r. 1700 – 1800 KONSULTACJE dla rodziców SP i LO
 

31.03.2020r.

1700 WYWIADÓWKA dla klas SP VII-VIII, LO klasy  I-II
1700 WYWIADÓWKA dla klas III LO informacyjne dot. proponowanych ocenach i zagrożeniach dla uczniów
1800 WYWIADÓWKA dla klas SP 0- VI
05.05.2020r. 1700 KONSULTACJE dla rodziców SP i LO
02.06.2020r. 1700 WYWIADÓWKA – zebranie informacyjne dot. przewidywanych ocen rocznych SP 0-VI  
1800 WYWIADÓWKA – zebranie informacyjne dot. przewidywanych ocen rocznych SP VII – VIII i LO