Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

DATA GODZINA RODZAJ SPOTKANIA UWAGI
01.09.2021r. 1700– 1800 Zebrana informacyjne klas 1 SP ( na terenie szkoły, w salach klas) W zależności od sytuacji spotkania odbywać się będą online lub na terenie szkoły
07.09.2021r. 17.00 – 19.00 Zebrania informacyjne dla klas 2 – 8 SP i I-IIILO (na terenie szkoły)
09.09.2021r. 17.00 – 18.00 Zebrana informacyjne dla rodziców „0”
26.10.2021r. 1700 – 1800

 

1700

 

 

1730

 

 

 

KONSULTACJE dla rodziców klas SP i LO

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla rodziców klas III LO –

informacja o egzaminie maturalnym (stołówka)

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla rodziców klas VIII SP  –

informacja o egzaminie ósmoklasisty  (stołówka)

 

07.12.2021r. 1700 WYWIADÓWKA- dot. przekazania informacji o zagrożeniach oceną ndst i nkl – LO i klasy VII – VIII SP
1800 WYWIADÓWKA- dot. przekazania informacji o zagrożeniach oceną ndst i nkl – SP I- VI i kl. 0
18.01.2022r. 1700 Zebranie – podsumowanie I półrocza SP 0- VI
1800 Zebranie – podsumowanie I półrocza SP VII – VIII, LO
29.03.20202r. 1700 – 1800 KONSULTACJE dla rodziców SP i LO
 

24.05.2022r.

1700 WYWIADÓWKA dla klas SP VII-IV, klasy I SP i  LO klasy  I-II
17.30 WYWIADÓWKA dla klas SP II- VI