Prezydium Rady Rodziców:

przewodniczący – Paweł Kolmas (nr tel. 693-350-76)
z-ca przewodniczącego – Arkadiusz Opania
sekretarz – Natalia Skowera
członek – Radosław Pieczonka
członek – Joanna Barska

Adres e-mail Rady Rodziców:
radarodzicow.zso10@gmail.com

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:
07 1160 2202 0000 0000 3763 2410