Prezydium Rady Rodziców:

Skład prezydium RR :
-przewodniczący  Radosław Pieczonka tel. 504092177
– Katarzyna Reut
– Karolina Chodnicka-Wszelak

Adres e-mail Rady Rodziców:
zso10rr@gmail.com

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na rok szkolny 2021/2022.
Wynosi ona 10 zł miesięcznie. Przy wpłacie za cały semestr kwota wynosi 40 zł.
Opłata za drugie dziecko wynosi 5 zł. Prosimy dokonywać wpłat na konto.

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:
07 1160 2202 0000 0000 3763 2410

Zgłoszenia próśb o dofinansowanie ze środków RR na potrzeby szkolnych konkursów itp.: bit.ly/zso10rr-konkursy