OBIADY SZKOLNE  DLA DZIECI W  MIESIĄCU  PAŹDZIERNIKU 2019

 Opłata  za obiady szkolne   za miesiąc PAŹDZIERNIK 2019 r.  płatna w dniach  1- 10. X.2019 r.
Abonament za  obiady szkolne w miesiącu   PAŹDZIERNIKU  2019  obejmuje okres od   1.10.2019 – 30.10.2019 (bez obiadów w dniach 14.10 i 31.10)   i wynosi :

               21 obiadów  *   3,50 zł     =   73,50  zł

Wpłaty  dokonać należy  przelewem  na konto :

 Zespół Szkół  Ogólnokształcących  Nr.10 , ul. I.Krasickiego 10,
 80-515 Gdańsk.
Bank : PKO  SA
Nr konta : 
51 1240 1268 1111 0010 3849 4700  
W tytule płatności należy wpisać : imię i nazwisko dziecka, klasę  ,obiady

 W przypadku  pytań proszę o kontakt z intendentką szkolną
Telefon  58 342  92  83  wew. 2
e-mail   obiady.zso10@gmail.com