OBIADY SZKOLNE  DLA DZIECI W  MIESIĄCU  MARCU 2020 ROKU

APELUJEMY O  PRZESTRZEGANIE TERMINU WPŁATY.
PIENIĄDZE ZA OBIADY POWINNY ZNALEŹĆ  SIĘ NA KONCIE  ZSO nr10  NAJPÓŹNIEJ  10 DNIA MIESIĄCA.
Posiłki przygotowujemy z produktów zakupionych z pieniędzy z wpłat za abonamenty obiadowe w danym miesiącu.

 Opłata  za obiady szkolne   za miesiąc MARZEC 2020r.  płatna w dniach  1- 10. III.2020 r.
Abonament za  obiady szkolne w miesiącu   MARCU 2020 obejmuje okres od  2 do 31.03.2020  i wynosi :

             22 obiady  *   3,50 zł     =  77 zł

Wpłaty  dokonać należy  przelewem  na konto :

 Zespół Szkół  Ogólnokształcących  Nr.10 , ul. I.Krasickiego 10,
 80-515 Gdańsk.
Bank : PKO  SA
Nr konta : 
51 1240 1268 1111 0010 3849 4700  
W tytule płatności należy wpisać : imię i nazwisko dziecka, klasę  ,obiady

 W przypadku  pytań proszę o kontakt z intendentką szkolną
Telefon  58 342  92  83  wew. 2
e-mail   obiady.zso10@gmail.com