Obiady w  miesiącu   czerwcu wydawane  będą od  dnia 3.06.2019.

Opłata  za obiady szkolne   za miesiąc CZERWIEC 2019 r.  płatna w dniach  1- 10 VI 2019 r.

Abonament za  obiady szkolne w miesiącu CZERWCU 2019  obejmuje okres od 3- 18.06.2019    i wynosi :

               12 obiadów  *   3, 50 zł     =   42   zł

Wpłaty  dokonać należy  przelewem  na konto:

 Zespół Szkół  Ogólnokształcących  Nr 10 , ul. I.Krasickiego 10, 80-515 Gdańsk.
Bank : PKO  SA
Nr konta :
51 1240 1268 1111 0010 3849 4700 
W tytule płatności należy wpisać : imię i nazwisko dziecka, klasę, obiady miesiąc….

W przypadku  pytań proszę o kontakt z intendentką szkolną

Telefon  58 342  92  83  wew. 2

e-mail   obiady.zso10@gmail.com