OBIADY SZKOLNE  DZIECI W  MIESIĄCU  CZERWCU  2022

Opłata  za obiady szkolne   za miesiąc CZERWIEC 2022 r.  płatna w dniach  1- 10 . VI.2022 r.

Abonament za  obiady szkolne w miesiącu  CZERWCU 2022 obejmuje okres abonamentowy 1-21.06.2022  (z  wyłączeniem dni 16 i 17 czerwca-  dni bez obiadów szkolnych)

Dzień 21.06.2022  jest ostatnim dniem obiadowym w roku szkolnym  2021/2022

Opłata  wynosi:     13 dni obiadowych   *  5,00 złotych    =  65 ,00  złotych

Wpłaty  dokonać należy  przelewem  na indywidualne konto bankowe dziecka


W tytule płatności należy wpisać : imię i nazwisko dziecka, klasę, obiady czerwiec

 

INFORMACJA O OBIADACH SZKOLNYCH  W  ZSOnr10

Koszt obiadu wynosi 5,00 zł/dzień

Obiady w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynają się 6 września.

ABY SPOŻYWAĆ OBIADY OD MIESIĄCA WRZEŚNIA NALEŻY DOSTARCZYĆ DOKŁADNIE UZUPEŁNIONĄ UMOWĘ OBIADOWĄ DO DNIA

 03.09.2021r.  DO GODZINY 14.00

SKŁADAMY JĄ DO PUDEŁKA OPISANEGO „OBIADY SZKOLNE” ZNAJDUJĄCEGO KORYTARZYKU  WEJŚCIA DO SZKOŁY.

ZŁOŻENIE UMOWY PO TYM TERMINIE, SKUTKUJE SPOŻYWANIEM OBIADÓW DOPIERO OD MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA.

WAŻNE!

Osoby, które wcześniej spożywały obiady!

 Numery indywidualnych kont bankowych z zeszłego roku są AKTUALNE!

Nowe osoby, które od września będą spożywać obiady po raz pierwszy, po podpisaniu i wprowadzeniu umowy do systemu przez intendenta, otrzymają Państwo indywidualny nr konta bankowego, który będzie przypisany do Państwa dziecka.

Każde dziecko będzie miało swój indywidualny nr konta bankowego.

************************************

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać:

Odwołanie obiadu można zgłaszać najpóźniej do godz. 8.00 w dniu którego dotyczy odwołanie.

Bez w/w zgłoszenia nie można dokonać odpisu za obiad.

W sytuacji, kiedy dziecko przestaje korzystać ze stołówki szkolnej, KONIECZNE JEST ROZWIĄZANIE UMOWY OBIADOWEJ!
W  przeciwnym razie system będzie naliczał odsetki karne.

Rodzic/prawny opiekun/zapisuje dziecko na formularzu umowy zamieszczonym na stronie internetowej szkoły lub pobranym w szkole. Konieczne jest czytelne wypełnienie umowy obiadowej o wszystkie dane .

Opłatę wnosimy od 1 do 10 dnia miesiąca

 WYJATKIEM JEST MIESIĄC WRZESIEŃ ORAZ STYCZEŃ – w tych miesiącach daty płatności będą podane odrębnie. /np.: za wrzesień wpłat dokonujemy 6-10 do  września/

Koszt za dany miesiąc zawsze znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych do szkoły . Brak wpłaty na koncie 10 dnia miesiąca skutkuje naliczaniem przez system odsetek .

Umowy proszę wypełnić w 1 egzemplarzu, po uzupełnieniu nr umowy i wprowadzeniu jej do system przez intendenta, zostanie Państwu przekazana jej kopia. W razie jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z intendentką telefonicznie lub  mailowo  pod wyżej podany adres.

Regulamin korzystania z posiłków obiadowych w ZSO 10>>

Umowa na korzystanie z obiadów szkolnych>>

  •  W przypadku  pytań proszę o kontakt z intendentką szkolną

    Telefon  58 342  92  83  wew. 2

    e-mail   obiady.zso10@gmail.com

 

 

       

.