DYŻURY W DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

– ORGANIZACJA  ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH  W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

dzień Dyżur dyrekcji Godz. 8.00-11.00 11.00-14.00
15.10.2021 Wicedyrektor

Beata Witek

R. Bilarska

A. Tucki

J. Matuszewska

A. Łaban

12.11.2021 Wicedyrektor

Agata Ćwikowska

M. Gajtkowski

A. Jankowska-Draws

D. Piekarska (matem.)

K. Gołębiewska

07.01.2022 wicedyrektor

Anna Urbańska – Betlej

A.Bielińska – Podejko

E. Swobodzińska

A. Zaparty

K. Bober

02.05.2022 Dyrektor

Aleksandra Masalon

 

I. Czajkowska

I. Tomczak – Pytka

S. Burdon

A. Konieczyńska

17.06.2022 Wicedyrektor

Beata Witek

A. Partyka

A. Czopek – Zięba

B. Osmańska

E. Gradolewska