Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, harmonogramem i informacjami o rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

rekrutacja-przedszkole

Rekrutacja do Przedszkola nr 44

ul. Krasickiego 10 Gdańsk Brzeźno

na rok szkolny 2021/22

01 marca (od 12.00) – 12 marca (do 16.00) – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

22 marca o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych

23 marca – 29 marca (do 16.00) potwierdzenie przez rodzica/opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w przedszkolu

31 marca o godz. 15.00 – publikacja listy przyjętych

 

Zasady rekrutacji