Dyrektor ZSO 10
mgr Aleksandra Masalon

Wicedyrektor przedszkola
mgr Anna Urbańska – Betlej

Dzieci 3 – letnie Grupa I – „TUPTUSIE”
Nauczyciele:
mgr Małgorzata Wach
Katarzyna Kochanowska – Sobocińska
Pomoc nauczyciela :
Ewa Pająk
Woźna oddziałowa:
Jagoda Dołęga

Dzieci 4 – letnie Grupa II – „MALI ODKRYWCY”
Nauczyciele:
mgr Agnieszka Czapska
mgr Ewa Olejniczak
Woźna oddziałowa:
Barbara Wilke

Dzieci 5 – letnie Grupa III – „TROPICIELE PRZYGÓD”
Nauczyciele:
mgr Anna Krefta
mgr Karolina Pawełkiewicz
mgr Klaudia Asaczew
Woźna oddziałowa:
Anna Fierka

Dzieci 6 – letnie Klasa „0”a
Nauczyciele:
mgr Małgorzata Szczepanik
mgr Ewa Tucholska
mgr Anna Urbańska – Betlej
Woźna oddziałowa:
Anna Leśniowska

Dzieci 6 – letnie Klasa „0”b
Nauczyciele:
mgr Karolina Sosnowska
mgr Magdalena Marchlewska
mgr Bożena Wrzask
mgr Danuta Gohra
Woźna oddziałowa:
Anna Leśniowska