Ulotka o XXIII LO

DZIEŃ OTWARTY naszego LO odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku w godz. 11.00 -13.00. Zapraszamy >>

Regulamin rekrutacji >>

Ulotka o egzaminie ósmoklasisty i rekrutacji na rok 2019/2020 >>

W roku szkolnym 2019/2020 oferujemy dwie klasy na podbudowie gimnazjum  – o profilu humanistycznym i przyrodniczym oraz dwie klasy na podbudowie szkoły podstawowej o tych samych profilach

 • klasa humanistyczna
  (dziennikarsko – artystyczna)

Rozszerzone przedmioty: j. polski, historia, j. angielski
Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, język obcy – najwyższa ocena,  historia
Dodatkowo: warsztaty dziennikarskie i artystyczne.

 • klasa przyrodnicza

Rozszerzone przedmioty: biologia, geografia, j. angielski
Punktowane przedmioty: j.polski, matematyka, język obcy – najwyższa ocena, geografia
Dodatkowo: zajęcia z kosmetologii i turystyki regionu.

Terminy rekrutacji

 1. Składanie podań o przyjęcie do XXIII LO od 13 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.
 2. Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (potwierdzone przez Dyrektora Szkoły) od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez Dyrektora listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XXIII LO – 05 lipca 2019 r. do godz. 10.00.
 4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w XXIII LO poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 10 lipca 2019 r. od godz. 14.00.
 5. Ogłoszenie przez Dyrektora listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do XXIII LO – 12 lipca 2019r. od godz. 12.00.

Terminy rekrutacji uzupełniającej

 1. Składanie, przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły, podań do szkół, które dysponują wolnymi miejscami oraz rozpatrywanie odwołań – od 12 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r.
 2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do liceum – 16 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00.
 3. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w XXIII LO poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 28 sierpnia 2019 od godz. 14.00.
 4. Ogłoszenie listy przyjętych uczniów XXIII LO – 29 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00