Nowe tablety i laptopy na zajęciach pozalekcyjnych

W naszej szkole od tego roku odbywają się zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych, Empatycznych i Rozsądnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki […]

Warsztaty w „Say&Play”

Dnia 25 stycznia 2018 r. klasa 4d razem z wychowawczynią p. Joanną Kozłowską i nauczycielem języka angielskiego p. Magdaleną Kulką wybrali się na warsztaty do Sopotu. […]

MiniGranty „Gdańsk się uczy” 2018

W dniu 22.01.2018r. zostały przeprowadzone zajęcia z projektu „Wieczór Zagadek Kryminalnych”, który został zgłoszony przez panie Annę Taciak-Rafalską i Annę Cieślak do konkursu Mini Granty „Gdańsk […]

Rok 2018 Rokiem Praw Kobiet

Sejm RP ustanowił obecny rok 2018 Rokiem Praw Kobiet, gdyż równo sto lat temu Polki uzyskały prawa wyborcze. Przedstawiciele poszczególnych klas losowali nazwiska wyjątkowych kobiet, aby […]