Śniadanie piątkowe w ramach obiadu czwartkowego

W piątek 13 kwietnia na pierwszej godzinie lekcyjnej w klasie IV D odbyła się nietypowa lekcja historii. Uczniowie poznając wydarzenia z czasów panowania ostatniego króla Polski, […]

Finał Wojewódzkiego Konkursu „Matematyka dla Każdego”

Dnia 12.04.2018r. w SP nr 24 w Gdańsku odbył się uroczysty finał XII edycji wojewódzkiego konkursu przeznaczonego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczających do podstawowych […]

Matematyczny Lapbook

W marcu został ogłoszony konkurs na „Matematyczny Lapbook”. Wpłynęły 22 prace, bardzo ciekawe i inspirujące, więc wybór tych najlepszych nie był łatwy. Nagrodzone zostały następujące osoby: […]

Klasa 4d na warsztatach

Dnia 11 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy 4d SP uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Gdańskie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. Dzięki zadaniom, które uczniowie wykonywali doszli […]