dzwonek1-1

Nowe godziny rozpoczęcia i zakończenie lekcji

W związku ze zmianami organizacji pracy szkoły przedstawiamy nowe godziny rozpoczęcia i zakończenie lekcji obowiązujące od 26.10.2020 roku dla klas 4-8 SP i LO 8.00 -8.35 […]

Procedury egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego

Poniżej prezentujemy prezentacje n/t szkoleń dla Rodziców z zakresu procedur  egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Poniższe procedury były prezentowane na spotkaniach dla rodziców w dniu 27.10.2020 […]
komunikat

Klauzula informacyjna RODO związana z przetwarzaniem danych dotyczących COVID-19

Zgodnie z art. 13 RODO Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że: 1. Administratorem danych jest Dyrektor ZSO […]
282568

2 listopada 2020 roku – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Przypominamy wszystkim, że zgodnie z kalendarium roku szkolnego ustalonym we wrześniu, dzień 2 listopada 2020 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Życzymy dobrego wypoczynku 😉