Granie na ekranie wybrane

Projekt „Granie na ekranie”

W minionym roku szkolnym uczniowie klas piątych i szóstych SP oraz pierwszych naszego LO brali udział w projekcie badawczo-edukacyjnym „Granie na Ekranie”, którego celami było zdobycie aktualnej wiedzy […]
cykl

„Bezpieczni w czasie epidemii”

Zachęcamy do zapoznania się z cyklem 10 filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Bezpieczni w czasie epidemii”. Jest to nowy projekt, przygotowany w odpowiedzi na obecne potrzeby pacjentów, […]
odplatnosc

Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią […]
af9739733a7f36735b8dbf1888836217750000

Wychowanie obywatelskie

W ramach promowania postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli proponujemy […]