Zajęcia artystyczno – dziennikarskie w naszym LO

Kto tworzy dzieło sztuki? Artysta czy odbiorca? Czy kontekst jest ważny? Czy zwykłym telefonem, we własnym pokoju, w czasie lekcji możesz stworzyć dzieło sztuki? Na te […]

 Nauka hybrydowa w klasach I-III szkół podstawowych

w województwie pomorskim od 15 do 28 marca. W związku z  zapowiedzią wprowadzenia nowych obostrzeń sanitarnych od dnia 15 marca 2021 r., między innymi na terenie […]
plan-polkolonie-lato

Plan pracy klas 1-3 SP 18 w Gdańsku

  Klasy 1a,1b,3b     Klasy 2a,2b,3a     15.03 – 19.03.2021 r     Zajęcia stacjonarne w szkole, wg planu 1a – sala 123 1b […]

Nowe skarby w szkolnej bibliotece

Nasza biblioteka w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa powiększyła swoje zbiory o prawie 800 książek. Są to lektury, ale przede wszystkim literatura piękna i popularnonaukowa dla […]