Robotyka w naszej szkole

Nowe tablety i laptopy na zajęciach pozalekcyjnych

W naszej szkole od tego roku odbywają się zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych, Empatycznych i Rozsądnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki […]

Warsztaty w „Say&Play”

Dnia 25 stycznia 2018 r. klasa 4d razem z wychowawczynią p. Joanną Kozłowską i nauczycielem języka angielskiego p. Magdaleną Kulką wybrali się na warsztaty do Sopotu. […]

MiniGranty „Gdańsk się uczy” 2018

W dniu 22.01.2018r. zostały przeprowadzone zajęcia z projektu „Wieczór Zagadek Kryminalnych”, który został zgłoszony przez panie Annę Taciak-Rafalską i Annę Cieślak do konkursu Mini Granty „Gdańsk […]