MiniGranty „Gdańsk się uczy” 2018

W dniu 22.01.2018r. zostały przeprowadzone zajęcia z projektu „Wieczór Zagadek Kryminalnych”, który został zgłoszony przez panie Annę Taciak-Rafalską i Annę Cieślak do konkursu Mini Granty „Gdańsk […]

Rok 2018 Rokiem Praw Kobiet

Sejm RP ustanowił obecny rok 2018 Rokiem Praw Kobiet, gdyż równo sto lat temu Polki uzyskały prawa wyborcze. Przedstawiciele poszczególnych klas losowali nazwiska wyjątkowych kobiet, aby […]

Słynna bitwa w wykonaniu klasy V a i V b SP

W poniedziałek 22 stycznia uczniowie z klasy V a i V b podczas swoich lekcji historii odegrali słynną bitwę pod Grunwaldem. Siły polskie i tym razem […]
alb

Zaproszenie dla Rodziców

Drodzy Rodzice! Szkoła współpracując z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie otrzymała zaproszenie dla Państwa na warsztaty. Oferta w załączeniu >>