HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI I KLASYFIKACJI

do 23 maja 2022 roku – wystawiamy oceny proponowane

24 maja 2022 roku – zebrania z rodzicami (wg harmonogramu na stronie szkoły – STACJONARNIE)

do 9 czerwca 2022 roku – wystawianie ocen końcoworocznych

14 czerwca 2022 roku – RADY KLASYFIKACYJNE