W dniu 18 stycznia 2022 roku w godzinach 17.15-18.00 przez aplikację TEAMS odbędą się zebrania ogólne  dla  wszystkich klas.
W godzinach 18.00-18.30 – będą miały miejsce konsultacje indywidualne dla rodziców.