14 października to także czas  upamiętnienia  Nauczycieli, Organizatorów i Uczestników tajnego nauczania w latach 1939- 1945.

Święto Komisji  Edukacji Narodowej, zwane  Dniem Nauczyciela, przypada 14 października.

Z tej okazji  panie Agnieszka Mital, Katarzyna Sitek – Juszczak i Olga Hewelt- Świerczek, wzięły udział w delegacji ZNP upamiętniającej Nauczycieli, Organizatorów i Uczestników tajnego nauczania w latach 1939- 1945.

Tajne komplety były nie tylko kształceniem młodzieży, ale i działaniem wychowawczym. Nauczyciele traktowali ich prowadzenie za swój obywatelski obowiązek, a młodzież uczyła się chętnie osiągając bardzo dobre wyniki. Lekcje odbywały się w prywatnych mieszkaniach.        W ostatnich latach okupacji w konspiracyjnych szkołach średnich  uczyło  się ponad 100 tysięcy uczniów i kilka tysięcy studentów.

Tajne nauczanie było przez hitlerowskie władze bezwzględnie zwalczane : w latach 1939–1945 życie straciło 8,5 tys. polskich nauczycieli. Nauczyciele wiedzieli, że w razie wykrycia groziło im aresztowanie i wywózka do obozu koncentracyjnego. Nie rezygnowali jednak                              z konspiracyjnej edukacji i przez cały okres okupacji służyli młodzieży. Taka forma oporu była ewenementem w okupowanej Europie.

Pomnik Bohaterów tajnego nauczania znajduje się w Warszawie, w Parku Kazimierzowskim.

Cześć Ich Pamięci!