Dyrektor ZSO nr 10 informuje, że zamieszczenie wyników egzaminu ósmoklasisty w systemie SIOEO nastąpi 2 lipca 2021 roku. Uczniowie  mogą również sprawdzić wyniki na stronie https://wyniki.edu.pl

Odbiór wydrukowanych zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie możliwy  9 lipca 2021 w godzinach 9-14 w sekretariacie ZSO nr 10.