Ze względu na przedłużenie okresu zdalnej nauki oraz zmianę terminu ferii zimowych, zostały zmienione  terminy niektórych działań klasyfikacyjnych:

Do 07.12.2020 nastąpi wystawienie propozycji ocen niedostatecznych oraz nieklasyfikowania.
08.12.2020 o powyższych zagrożeniach zostanie mejlowo wysłana informacja do rodziców i opiekunów, przez wychowawców.
08.12.2020 – nie odbędą się tradycyjne zebrana z rodzicami. Jeżeli rodzice chcą indywidualnie skontaktować się z nauczycielem , to mogą umówić z nauczycielem przedmiotu w ramach konsultacji- plan konsultacji na stronie szkoły
Do 22.12.2020 realizujemy zdalne nauczanie
Do 22.12.2020 są wystawiane oceny za I półrocze
• Od 23.12.2020 do 03.01.2021 są ferie świąteczne
• Od 04.01.2021 do 17.01.2021 ferie zimowe
• Rad pedagogiczne klasyfikacyjne
19.01.2021 klasy 0-3 , godz. 14.00
19.01.2021 klasy 4-8, godz. 14.00
19.01.2021 klasy 1-3 LO, godz. 14.00
26.01.2021 Rada plenarna, godz. 14.00
26.01.2021 Zebrania z rodzicami podsumowujące I półrocze ( szczegółowy plan zebrań zostanie umieszczony na stronie szkoły).