W szkolnej świetlicy dzieci rozpoczęły cykl zajęć na temat: Porozumienie bez przemocy. Zajęcia oparte są na teorii Marshalla B. Rosenberga. W trakcie zajęć wychowawcy i dzieci będą się uczyć, jak świadomie ubierać w słowa to, co chcemy przekazać, tak by zwiększyć szansę na nawiązanie kontaktu i porozumienia.