Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Z powodu sytuacji epidemicznej informuję, że:

 1. Od poniedziałku 26.10.2020 będziemy realizować  w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz kontynuować w liceum zdalne nauczanie.
 2. Lekcje będą realizowane wg dotychczasowego planu, tylko:
  – pierwsza lekcja będzie  rozpoczynać się o godz. 8.00
  – lekcje będą trwać po 35 minut
  – rewalidacje będą trwać po 40 minut
  – przerwy między lekcjami będą 10 –minutowe ( plan lekcji poniżej)
 3. Każdy nauczyciel wyznacza 2 godziny lekcyjne w tygodniu na konsultacje, w godzinach od godz.14.00 do 16.00 – plan konsultacji zostanie podany uczniom, rodzicom oraz będzie umieszczony na stronie szkoły.
 4. W przypadku problemów z realizacją zdalnego nauczania bardzo proszę o kontakt z wychowawcą.
 5. Przedszkole, klasy 0-3 SP i świetlica pracują wg planu stacjonarnie, w szkole.
 6. Nauczyciele realizują zajęcia z domu.
 7. Wszelkie pytania dotyczące zdalnego nauczania  proszę kierować mejlowo do wychowawców, nauczycieli oraz dyrekcji szkoły
 8. W czasie zdalnego nauczania szkoła pracuje, telefonicznie można umawiać się na spotkania z dyrekcją lub na konsultacje  z nauczycielami (z zachowaniem reżimu sanitarnego).
 9. Uczniowie zobowiązani są do uczestniczenia w lekcjach online. W przypadku absencji ucznia wymagane jest usprawiedliwienie  nieobecności
 10. Podczas zdalnego nauczania obowiązują dotychczasowe zasady pracy na lekcjach, w  tym zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 11. Na bieżące dyrektor szkoły będzie przekazywać aktualne informacje lub zmiany dotyczące nauczania w systemie zdalnym.

Pozdrawiam serdecznie

Z poważaniem Aleksandra Masalon
dyrektor ZSO nr 10 w Gdańsku

Plan lekcji w ZSO nr 10

od 26.10.2020 r. , dla klas 4-8 SP i LO

 1. 8.00 -8.35
 2. 8.45 – 9.20
 3. 9.30 – 10.05
 4. 10.15 – 10.50
 5. 11.00- 11.35
 6. 11.45- 12.20
 7. 12.30 – 13.05
 8. 13.15 – 13.50
 9. 14.00 – 14.35
 10. 14.45 – 15.20
 11. 15.30 – 16.05