Wyniki Wyborów do Samorządu Uczniowskiego ZSO nr 10 – SP nr 18 na rok szkolny 2020/2021

W tygodniu od 14-18 września 2020, w ramach godzin wychowawczych, odbyły się w SP nr 18 wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021. W wyniku demokratycznego głosowania otrzymaliśmy następujące wyniki:

 

SP 18- klasy 4-6

Przewodnicząca SU – Joanna Leśkiewicz- 6c


Zastępca Przewodniczącej SU – Adrian Butajło- 6a

Drugi Zastępca Przewodniczącej SU – Mikołaj Kłosowski- 4a

Opiekun SU – Olga Hewelt-Świerczek

Rzecznik Praw Ucznia – Anna Pisarewicz

 

SP 18- klasy 7-8

Przewodnicząca SU – Kinga Koźmińska-7b


Zastępczyni Przewodniczącej SU – Lena Skierka-8b

Druga Zastępczyni Przewodniczącej SU – Joanna Raro- 8b

Opiekun SU- Hanna Niemczyk

Rzecznik Praw Ucznia – Anna Pisarewicz

Zwycięzcom SERDECZNIE GRATULUJEMY i życzymy wielu inspirujących pomysłów, nieustającego entuzjazmu oraz kreatywności w działaniu na rzecz naszej społeczności szkolnej 🙂