W ramach promowania postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli proponujemy projekcje filmów o tematyce historycznej:

  1. Hubal – film wojenny i biograficzny w reżyserii Bohdana Poręby.
  2. Wolne miasto – obrona Poczty Polskiej w Gdańsku we wrześniu 1939 r.
  3. Westerplatte broni się nadal – w reżyserii Stanisława Różewicza.
  4. Tajemnice Westerplatte – w reżyserii Pawła Chochlewa.

Krzysztof Sawicki

Iwona Czajkowska

Joanna Domagalska

Jolanta Karpińska

Marcin Miłek