Świetlica szkolna

Dnia 01.09.2020

  1. W  holu szkoły, przy wejściu głównym, od godz. 9.00 do 12.00 pracownicy świetlicy będą zbierali deklaracje – Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej >>

– druki deklaracji znajdują się w holu szkoły i na stronie internetowej (załącznik 1)

  1. Rodzice, którzy chcą, aby dziecko było zakwalifikowane do świetlicy muszą dostarczyć komplet dokumentów, tj. wypełnioną Kartę zgłoszenia, zaświadczenia obojga rodziców/opiekunów o zatrudnieniu.
  2. W indywidualnych przypadkach – tylko w wyjątkowej sytuacji, rodzice składają podanie do dyrektor , który podejmie decyzję w sprawie przyjęcia dziecka- dokumenty można składać w holu szkoły

Dokumenty będzie można składać do 11.09.2020, w holu szkoły.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej >>