Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 w ZSO nr 10 odbędzie się 01.09.2020  na boisku szkolnym, wg następującego harmonogramu,

 

godzina klasy
9.00 Kl.0-1
11.00 Kl.2-3
9.30 Kl.4-6
10.00 Kl.7-8
10.30 Kl.I i III liceum
8.30 Kl.II liceum

 

  • Każdy uczeń przychodzi na uroczystość w maseczce, zachowuje bezpieczną odległość od innych osób
  • Na uroczystość, na teren boiska wychodzą tylko uczniowie. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa,  w uroczystości nie będą brali udziału rodzice. Wyjątek stanowią rodzice klasy 0 klas 1 szkoły podstawowej – jeden rodzic do dziecka.
  • Zasady wejścia na uroczystość:
  1. uczniowie wchodzą na uroczystość, na boisko, przez furtkę, pojedynczo, zachowując odległość od innych
  2. uczniowie przy wejściu oddają dyżurującemu tam nauczycielowi oświadczenie wypełnione i podpisane przez rodziców (procedury i druk oświadczenia znajdują się  na stronie internetowej szkoły).

Uczeń bez oświadczenia nie będzie wpuszczony na uroczystość.

  1. Po uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami opuszczają boisko szkolne.

Załącznik  nr 1. Oświadczenie  rodzica / opiekuna prawnego >