Od 1 września w naszej szkole lekcje gimnastyki korekcyjnej zastąpi program FitKlasy, na które wystarczy zgoda rodzica/opiekuna. Przygotowane ćwiczenia zwiększą u dzieci wysiłek o średniej i umiarkowanej intensywności, który kształtuje sprawność krążeniowo-oddechową i obniża ryzyko chorób sercowo–naczyniowych. Ćwiczenia zwiększą wydolność organizmu  i wytrzymałość fizyczną. Atrakcyjne zajęcia pokażą jak istotny dla zdrowia jest wysiłek fizyczny.

W zajęciach FitKlasy mogą brać udział uczniowie bez przeciwwskazań medycznych do zajęć wychowania fizycznego.

Zgoda rodziców na uczestnictwo w zajęciach >>

Plakat >>