W związku z otrzymaną informacją z Wydziału Rozwoju Społecznego zawiadamiam Państwa o wydłużeniu dyżuru wakacyjnego, który w Przedszkolu Nr 44 będzie odbywał się w terminie od 03.08.2020 r. do  31.08.2020 r.

Organizacja pracy placówki w miesiącu wakacyjnym, nie zwalnia nas z konieczności przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przyjętych procedur bezpieczeństwa w związku z COVID-19.

Ze względu na szczególną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, w zapisach na dyżur wakacyjny możemy uwzględnić tylko dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 44.

Informacje o dzieciach przyjętych na dyżur wakacyjny będziemy przekazywać drogą e-mailową do dnia 5 czerwca 2020 r.