Od dnia 4 maja 2020 roku poradnie psychologiczno – pedagogiczne wmawiają swoją działalność.
Więcej informacji>>