Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Od 25.05.2020r.  istnieje możliwość  udziału dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej w zajęciach opiekuńczo – dydaktycznych na terenie  naszej szkoły.

W związku z powyższym, na stronie Internetowej ZSO nr 10 w Gdańsku  zostały umieszczone poniższe dokumenty:

  1. Plan zajęć opiekuńczo -dydaktycznych od 25.05.2020
  2. Wytyczne GIS, MZ, MEN dotyczące organizacji pracy szkoły podstawowej od 25.05.2020
  3. Procedury bezpieczeństwa  przyjęte w ZSO nr 10 w Gdańsku w związku z wystąpieniem COVID -19
  4. Oświadczenie rodzica/opiekuna.

 

  • Bardzo proszę o zapoznanie się z w/w dokumentami Rodziców, którzy zdecydują się na udział swoich dzieci w zajęciach opiekuńczo – dydaktycznych w szkole.
  • Proszę o przyprowadzanie dzieci do szkoły w wyznaczonych godzinach ( ze względu na organizację pracy oraz obowiązek spełniania powyższych wytycznych).
  • W dniu 25.05.2020 ( rano), proszę o dostarczenie do szkoły, w formie papierowej:

– oświadczenia rodzica/opiekuna .

– deklaracji rodzica dotyczącej samodzielnego powrotu dziecka do domu,

– ewentualnych upoważnień dotyczących odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzic lub opiekun.

  • Dla dzieci uczestniczących w zajęciach jest możliwość wykupienia w szkole obiadów.
  • Dla dzieci, które nie będą korzystały z zajęć w szkole, nadal będzie realizowane zdalne nauczanie wg wcześniej ustalonego planu.

 

Pozdrawiam serdecznie
z poważaniem

Aleksandra Masalon, dyrektor ZSO nr 10 w Gdańsku

Dokumenty do pobrania: