1. Zajęcia w klasach VII  i  klas I LO, w trybie zdalnym

-Możliwość kontaktu i konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym w szkole p. M. Młynarczyk  (od 27.04.2020, w poniedziałki w godz.15.00-16.30- dyżur telefoniczny, pod nr telefonu 510-954-476   oraz codziennie w godz. 9.00-11.00)

-Możliwość  kontaktu z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej  nr 7 w Gdańsku – nr tel. do poradni :
p.A. Pietrowska 669-208-554 , p. Frost- Waluś 570-792-747

na stronie poradni: www.ppp7.edu.gdansk.pl  znajduje się plan dyżurów doradców zawodowych
2. Zajęcia w klasach VIII  w trybie zdalnym

– Szkolny doradca zawodowy od 27.04.2020 wysyłać będzie uczniom materiały do  samodzielnej pracy (w poniedziałki przez pocztę GPE)

– Dla uczniów chcących omówić ćwiczenia, uzyskać poradę dotyczącą wyboru szkoły,  od 27.04.2020, w poniedziałki w godz.15.00-16.30 będzie dyżur telefoniczny psychologa i szkolnego doradcy, p. M. Młynarczyk, nr tel.510-954-476 oraz codziennie w godz. 9.00-11.00)
W przypadku dużego zainteresowania dyżur zostanie wydłużony.

– Istnieje  możliwość  kontaktu z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku
nr tel. do poradni :  p. A.Pietrowska 669-208-554 , p. Frost- Waluś 570-792-747

na stronie poradni: www.ppp7.edu.gdansk.pl   znajduje się plan dyżurów doradców zawodowych.