ORGANIZACJA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

 

PLAN PRACY DLA  DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 1. ZAJĘCIA EDUKACYJNE ONLINE- CODZIENNIE poprzez – link na stronie szkoły

Godz. 14.30, czas trwania zajęć wg grupy wiekowej ( zajęcia edukacyjne i ruchowe)

 1. Przesyłanie materiałów edukacyjnych i zadań dla dzieci – na bieżąco,
 1. Konsultacje indywidualne z rodzicami- codziennie 15.00-17.00- adresy mejlowe nauczycieli są na stronie.

 

PLAN NAUCZANIA DLA KLAS 0-III

 1. Zajęcia edukacyjne online -codziennie

 

KLASA ZAJĘCIA EDUKACYJNE

(z przerwą śródlekcyjną na ćwiczenia gimnastyczne po 20 min. zajęć)

konsultacje
0

P. Lewandowska, K. Wesołowska

 

9.00-9.50

 

10.00–12.00

1a

A.      Kowalska

 

8.00 – 8.50

 

16.00-18.00

1b

A .Fudala, B. Wrzask

 

9.00 – 9.50

 

15.00-17.00

2a

R. Bilarska

 

12.00 – 12.50

 

15.00-17.00

2b

A.      Staniszewska, D. Gohra

 

12.00 – 12.50

 

15.00-17.00

3a

G. Hinc

 

12.00 – 12.50

 

15.00-17.00

3b

A.      Partyka, M. Bociąg

 

12.00 – 12.50

 

15.00-17.00

 

2.Indywidualne kontakty z rodzicami (poczta elektroniczna, telefony, sms)

 1. Przesyłanie materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, zadań do wykonania, kart pracy- na bieżąco

 

PLAN ZAJĘĆ KLAS 4-8 SP i KLASY I-III LICEUM   – NA STRONIE INTERNETOWEJ

 

 1. Zawieszamy na razie zajęcia indywidualne, wyłączające , ścieżki, rewalidacje

– uczeń  posiadający wskazanie do takiej formy nauczania, będzie pracował tak, jak cała klasa.  Nauczyciel przedmiotu oraz wspomagający, znając trudności uczniów, dostosowuje do jego możliwości. W miarę normowania się nowego planu w/w zajęcia będą  ponownie ustalane.

 

 1. Nauczyciele rehabilitacji przesyłają do swoich wychowanków materiały do ewentualnego wykorzystania, są w kontakcie z uczniami i rodzicami. Oprócz tego realizują zadania wspomagające nauczanie wg planu
 2. Nauczyciele wf przygotowują tygodniowe zestawy ćwiczeń  do codziennego wspierania w zakresie rozwoju fizycznego uczniów- wysyłają do uczniów.  W poniedziałki przesyłają do uczniów zadania teoretyczne o wykonania w celu uzyskania ocen z przedmiotu. Realizują zadania wspomagania uczniów wg planu w tabeli.
 1. Logopeda

– wysyła do uczniów zestawy ćwiczeń do realizacji w domu

– realizują zadania wspomagania uczniów wg planu w tabeli.

 

 1. Nauczanie uczniów przez nauczycieli przedmiotów odbywać się będzie:

– online z grupą uczniów lub klasą wg ustalonego planu

– poprzez indywidualne kontakt lub w małych grupach z uczniami wg przygotowanego planu za pomocą poczty elektronicznej w GPE, na sygnał od ucznia, rodzica lub nauczyciela

-poprzez zdalne przesyłanie zadań do pracy do wykonania przez uczniów, za pomocą uzgodnionych między rodzicami i nauczycielami kanałów komunikacyjnych.

 

Uczeń może skorzystać z jednej  lub dwóch lub  wszystkich form pracy

 

 1. Wsparcie dla uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego udzielać będą nauczyciele wspomagający poprzez:

– indywidualne lub w małych grupach kontakty z uczniami z inicjatywy uczniów rodziców, nauczycieli, wspomagających, w ustalonych godzinach

-zdalnie na bieżąco przesyłanie dostosowanych zestawów zadań do wykonania przez uczniów, poprzez uzgodnione między rodzicami i uczniami kanały komunikacyjne.

 1. Każdy uczeń wykonane prace, karty pracy, zadania- odsyła do nauczycieli .
 1. Zalecane kanały komunikacyjne: Microsoft Teams, poczta na platformie GPE ,

Dopuszczalne:  Skype, Messenger, sms, maile na prywatne adresy

 1. Pomoce dydaktyczne: aplikacje na platformach edukacyjnych, YouTube, Learning Apps, Akademia Khana, e-podręczniki,
 1. Plan pracy psychologów szkolnych

Szkolne panie psycholog: p. Anna Cieślak i  p. Marzena Młynarczyk są dostępne poprzez pocztę na platformie GPE  od 19.03.2020,  codziennie w godzinach 9.00-11.00

– będą odpowiadać na Państwa maile
– będą  oddzwaniać na podany,  w mailu poprzez GPE,  numer telefoniczny.

 1. Adresy mailowe nauczycieli do kontaktu przez platformę:

Pierwsza litera imienia.nazwisko@/zso10.edu.gdansk.pl

Np.  a.masalon@zso10.edu.gdansk.pl

Adresy wszystkich nauczycieli zostały umieszczone stronie szkoły oraz zostaną wysłane pocztą elektroniczną do rodziców dzieci i uczniów.

 1. Jeżeli uczeń/ rodzice nie mają dostępu do komputera, Internetu, lub innego urządzenia do zdalnego porozumiewania się;
 • Nauczyciele wysyłają materiały dla ucznia na adres szkoły: sekretariat@zso10.gda.pl z dopiskiem ; imię i nazwisko ucznia( jeżeli materiały będą  odebrane ze szkoły osobiście ) , klasa, adres ( gdy trzeba wysłać do ucznia listownie)
 • Pracownicy sekretariatu przygotowują materiały, zgodnie z informacjami od nauczyciela;

-wysyłają listem

-zostawiają w wyznaczonym miejscu w szkole.

 • Wyznaczone w szkole miejsce do odbioru materiałów to pomieszczenie oszklone ( „ wiatrołap” ) przy głównym wejściu do szkoły, miejsce będzie oznaczone napisem „materiały dla uczniów”.

Będzie można odebrać materiały tylko w wyznaczonym czasie: indywidualnie z zapewnieniem bezpiecznego kontaktu w

poniedziałki od 9.00 do 11.00

piątki od 9.00 do 11.00

 1. W szkole została przygotowana skrzynka do korespondencji. Jeżeli ktoś z Państwa pilnie potrzebuje złożyć do szkoły dokumenty, bardzo proszę o skorzystanie z tej formy komunikacji. Skrzynka także znajduje się przy wejściu głównym do szkoły w „wiatrołapie”.