Poniżej podajemy link zawierający materiały pomocne w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego:

Zawiera on materiały i arkusze maturalne z przedmiotów egzaminacyjnych.

Zachęcamy tegorocznych maturzystów, by wykorzystali czas w domu na powtórki.