Drodzy Uczniowie klas 8
Zachęcam wszystkich  do udziału w tej próbie.

Zyskacie nowe doświadczenie, umiejętności, sprawdzicie swoją wiedzę.

Pozdrawiam,
do zobaczenia i usłyszenia online

Aleksandra Masalon
dyr. ZSO nr 10 w Gdańsku

 1. W naszej szkole egzaminy odbędą się wg podanego niżej harmonogramu:
Data godzina  przedmiot  Nauczyciel przeprowadzający
30.03.2020 9.00

 

Język polski wicedyr. B. Witek
31.03.2020 9.00

 

matematyka wicedyr. A. Wilhelm
1.04.2020 9.00

 

Języki obce dyr. A. Masalon

 

 1. Tego dnia nie będzie lekcji online dla uczniów klas 8, tylko próbny egzamin.
 1. Egzamin jest dla uczniów chętnych, nie będzie oceniamy, wynik egzaminu nie będzie wpływał na ocenę na końcową z przedmiotu.
 1.  Egzamin będzie odbywał się online-
 • Każdy uczeń jest w swoim domu , przed komputerem
 • Uczeń przygotowuje sobie miejsce do pracy, odpowiedni sprzęt, bez dostępu do książek i innych źródeł wiedzy. Nauczyciel przeprowadzający egzamin nie będzie kontrolował ucznia podczas pisania egzaminu. Celem każdego uczenia przystępującego do egzaminu   jest sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności. Bez celu jest pisanie egzaminu z pomocą innych osób oraz źródeł wiedzy.
 • Od godziny 8.30 ( każdego dnia egzaminacyjnego) chętny uczeń klasy 8, poprzez link na stronie internetowej szkoły, łączy się z nauczycielem prowadzącym egzamin
 • Oprócz łączenia się online z nauczycielem, uczeń będzie musiał, w innym oknie otworzyć stronę OKE lub CKE . cke.gov.pl, oke.gda.pl
 • Po zaproszeniu przez nauczyciela, wyłącza mikrofon i czeka na instrukcje od nauczyciela,
 • Przed egzaminem , do 8.55, jeżeli uczeń ma pytanie , to włącza mikrofon i czeka na udzielenie głosu przez nauczyciela
 • Egzamin trwa 120 min dla uczniów bez dysleksji, + 30 min dla uczniów z dysleksją oraz z dostosowaniami. W każdej chwili uczeń może przerwać egzamin, uczeń może także skończyć egzamin przed wyznaczonym czasem.

Uczeń nie informuje o tym nauczyciela, tylko kończy pracę z arkuszem i kończy połączenie z nauczycielem online.

 • Na tej stronie w ok. godz. 9.00 zostaną umieszczone arkusze egzaminacyjne, które trzeba będzie pobrać i otworzyć do rozpoczęcia pracy.
 • W przypadku ucznia bez dysleksji oraz ucznia z dysleksją- uczeń pobiera arkusz standardowy, w innym przypadku odpowiednio dostosowany.
 • W przypadku języków obcych, uczeń będzie musiał jeszcze poprać  plik mp3 z nagraną częścią do słuchania .
  Taka sama procedura- pobranie odpowiedniego arkusza  oraz pliku mp3 dotyczyć będzie  zdających język niemiecki.
 • Uczeń udziela odpowiedzi:
 1. W pliku word i plik przysyła do wychowawcy zaraz po egzaminie
 2. na kartce ( CZYTELNIE), następnie wykonuje skan lub zdjęcie  kartek i wysyła  do wychowawcy.

PLIK WORD ORAZ KARTKI MUSZĄ BYĆ PODPISANE IMIENIEM I NAZWISKIEM UCZNIA.  Nie kodujemy.

Nauczyciele przedmiotów sprawdzą prace i poinformują uczniów o wynikach.

 • Przed rozpoczęciem egzaminu nauczyciel poinformuje uczniów, że
  – o godz. 9.00 będzie hasło rozpoczęcia pracy z zestawem egzaminacyjnym,
  – na 10 minut przed zakończenie pracy z zestawem egzaminacyjnym poinformuje, że egzamin kończy się.
przedmiot Czas standardowy Czas wydłużony

dla dyslektyków

dla dostosowanych

Język polski 120 min 180 min
Matematyka 100 min 150 min
Język obcy 90 min 135 min
 • Przed egzaminem próbnym od 8.00  dyżur będą pełnić nauczyciele: P. Aleksandra Ninkiewicz, p. Klaudia Meresińska, Sylwia Lubińska.

Jeżeli   Rodzic już zauważa  trudności w organizacji egzaminu, ale tylko dotyczące pobierania arkusza lub pliku mp3,  proszę o kontakt mailowy z  w/w nauczycielami w celu  rozwiązania problemów – adresy mailowe na stronie

 • Zachęcam do przeglądania stron cke.gov.pl,  oke.gda.pl – tam więcej informacji oraz arkusze do ćwiczenia .