1. W naszej szkole, w dniach 02.04.2020 do 08.04.2020 odbędzie się matura próbna wg poniższego planu:

 

Data godzina  przedmiot  Nauczyciel przeprowadzający Czas trwania  egzaminu

 

Czas podstawowy Czas wydłużony
02.04.2020 9.00

 

Język polski –  PP wicedyr. B.Witek 170 min  

200 min

02.04.2020 14.00 Język polski – PR

 

dyr. Masalon 180 min 210 min
03.04.2020 9.00

 

Matematyka – PP wicedyr. Wilhelm 170 min 200 min
06.04.2020 9.00 Język angielski  -PP

Język niemiecki – PP

 

wicedyr. Witek 120 min 150 min
06.04.2020 14.00 Język angielski  – PR

 

dyr. Masalon 150 min
07.04.2020 9.00 WOS -PR dyr. Masalon 180 min

 

270 min

 

07.04.2020 14.00 Geografia  -PR wicedyr. Wilhelm 180 min

 

 

08.04.2020 14.00 Historia – PR dyr. A. Masalon  

180 min

 

 

 1. Od 02.04.2020 do 08.04.2020 nie będzie lekcji online, tylko próbne egzaminy.
 1. Próbna matura jest dla uczniów chętnych, wynik egzaminu nie będzie wpływał na ocenę końcową z przedmiotu.
 1. Egzamin będzie odbywał się online-
 • Każdy uczeń jest w swoim domu , przed komputerem
 • Uczeń przygotowuje sobie miejsce do pracy, odpowiedni sprzęt- komputer z dostępem do Internetu, bez dostępu do książek i innych źródeł wiedzy. Nauczyciel przeprowadzający egzamin nie będzie kontrolował ucznia podczas pisania egzaminu.  Celem każdego uczenia przystępującego do egzaminu  próbnego jest sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności. Bez celu jest pisanie egzaminu z pomocą innych osób oraz źródeł wiedzy.
 • Od godziny 8.30 (każdego dnia egzaminacyjnego) chętny uczeń kl.III LO, poprzez link na stronie internetowej szkoły, łączy się z nauczycielem prowadzącym egzamin
 • Oprócz łączenia się online z nauczycielem, uczeń będzie musiał, w innym oknie otworzyć stronę OKE w Gdańsku lub CKE, adresy stron: cke.gov.pl, oke.gda.pl
 • Po zaproszeniu przez nauczyciela, wyłącza mikrofon i czeka na instrukcje od nauczyciela,
 • Przed egzaminem , do 8.55, jeżeli uczeń ma pytanie , to włącza mikrofon i czeka na udzielenie głosu przez nauczyciela
 • W każdej chwili uczeń może przerwać egzamin, uczeń może także skończyć egzamin przed wyznaczonym czasem.

Uczeń nie informuje o tym nauczyciela, tylko kończy pracę z arkuszem i kończy połączenie z nauczycielem online.

 • Na stronie OKE lub CKE , ok. godz. 9.00   zostaną umieszczone arkusze egzaminacyjne, które uczeń pobiera i na polecenie nauczyciela otwiera i  rozpoczyna pracę.
 • W przypadku ucznia bez dysleksji oraz ucznia z dysleksją- uczeń pobiera arkusz standardowy, w innym przypadku odpowiednio dostosowany.
 • W przypadku języków obcych, uczeń będzie musiał jeszcze pobrać  plik mp3  z nagraną częścią do słuchania .
 • Uczeń udziela odpowiedzi:
 1. W pliku word i plik przysyła do wychowawcy zaraz po egzaminie
 2. na kartce ( CZYTELNIE), następnie wykonuje skan lub zdjęcie  kartek i wysyła  do wychowawcy.

PLIK WORD ORAZ KARTKI MUSZĄ BYĆ PODPISANE IMIENIEM I NAZWISKIEM UCZNIA.  Nie kodujemy.

Nauczyciele przedmiotów sprawdzą prace i poinformują uczniów o wynikach.

 • Przed rozpoczęciem egzaminu nauczyciel poinformuje uczniów, że
 • o godz. 9.00 będzie hasło rozpoczęcia pracy z zestawem egzaminacyjnym,
 • na 10 minut przed zakończenie pracy z zestawem egzaminacyjnym poinformuje, że egzamin kończy się.
 • Zachęcam do przeglądania stron cke.gov.pl,  oke.gda.pl – tam więcej informacji oraz arkusze do ćwiczenia .

 

Drodzy Uczniowie klas III Liceum

Zachęcam wszystkich  do udziału w tej próbie.

Zyskacie nowe doświadczenie, umiejętności, sprawdzicie swoją wiedzę .

Pozdrawiam,
do zobaczenia i usłyszenia online

Aleksandra Masalon
dyr. ZSO nr 10 w Gdańsku