Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem wystosowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych Pana Piotra Kowalczuka w sprawie podejmowanych działań w związku z zagrożeniem koronawirusem. Jednocześnie prosimy o zapoznawanie się z informacjami, które zamieszczamy dla państwa na naszej stronie, profilach FB oraz przesyłanych przez komunikator na platformie GPE.

Informacja Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych>>