Na prośbę koordynatora prezentujemy informacje i ulotkę (którą także w wersji wydrukowanej można otrzymać na miejscu, w siedzibie placówki), która w prosty sposób tłumaczy, jakiej pomocy mogą spodziewać się: dzieci, ich wspierający rodzice/opiekunowie prawni a także nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, opiekunowie, koordynatorzy tzw. Polityk Ochrony Dziecka, a także inni specjaliści pracujący na rzecz dziecka i rodziny – w Centrum Pomocy Dzieciom prowadzonym od ubiegłego roku w Gdańsku. Mam nadzieję, że ułatwi to Państwu szukanie pomocy w sytuacji, gdy Wasi uczniowie lub podopieczni doświadczyli przestępstw, zwłaszcza przemocy. Nasza placówka jest dla Was otwarta codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-20.00. Wszelka pomoc i inne świadczenia obywają się bez zbędnych formalności i oczywiście są bezpłatne. Nasz projekt finansowany jest, m.in. ze środków Miasta Gdańska.

Ulotka>>