ZSO nr 10  w Gdańsku jest organizatorem konferencji „Jak pracować profilaktycznie z dzieckiem w wieku do 15 lat?”
 Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów szkół podstawowych do udziału. 

Konferencja szkoleniowa odbędzie się w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień,
ul. Dyrekcyjna 5, w Gdańsku
w dniu (9,10,11,12) marca 2020r. w godz. 7.45 rejestracja; szkolenie 8.00 -15.00.