W listopadzie trzynaścioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Archimedes. Plus – MATEMATYKA. PLUS. Konkurs organizowany był dla zwiększenia motywacji uczniów w poznawaniu tajników wiedzy matematycznej. Pytania wymagały nie tylko podstawowej wiedzy matematycznej, ale i tej, wykraczającej poza ramowy program nauczania matematyki w danej klasie. Dodatkowo potrzebna była zdolność logicznego myślenia, która pozwalała wyeliminować niektóre ewidentnie błędne odpowiedzi.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

Jan Boński kl. 5a
Maria Pieczonka kl. 5b
Marek Tłustochowicz kl. 6a

GRATULUJEMY!
nauczyciele matematyki